Ostatní služby

Další doprovodnou službou je poradenství v oblasti školské legislativy zajištěné prostřednictvím externí služby. Vše je založeno na detailní znalosti problematiky řízení školy a orientaci ve školské legislativě. Jde o informace o novelách zákonů   v oblasti školství, poskytnutí odborného výkladu a poradenství při jejich uvedení do praxe. Vše s ohledem na i individuální situaci. Služba je poskytována formou osobní konzultace. 

Základní osa vychází z  „vyšších zákonů“, které je v rámci výkladů předpisů nižšího stupně respektovat.

OSTATNÍ SLUŽBY

Souběžně Vám svou činností pomůžeme se zviditelněním obce/města a školy a jejich silných stránek ve vztahu k veřejnosti. Co je nezbytné akceptovat. Klasická reklama je dlouhodobě významně na ústupu Lidé jsou přehlceni  informacemi a jednotvárností).  Nosným je vytváření  public relations (PR – tvorba dobrého jména), které Vám pomůže vybudovat značku. Takovou, o které se bude mluvit v dobrém. Reklama může zajistit povědomí o značce. To, jakou bude mít Vaše značka pověst, ale záleží na komunikaci a vztazích s veřejností (občany), vlastními zaměstnanci a médii. PR nabízí alternativní způsoby budování značky a její dobré pověsti. Existuje široké portfolio činností, které můžeme svou společnou činností dlouhodobě vytvářet. Z celé škály variant činností v rámci PR jsou z hlediska našich aktivit nejvýznamnější dále uvedené základní prvky.

Vztahy a komunikace s médii

Novináři si postupem času zvykli využívat vnější informační servis. Media relations (MR) mohou být velmi dobrý prostředek pro utváření obrazu organizace, který v médiích vzniká. Nejedná se pouze o kladné články a ohlasy. MR jsou také o budování a udržování pozitivního vztahu s klíčovými lokálními novináři.

Monitoring

médií

Monitoring není výhradně nástroj zpětné kontroly, ale je základním kamenem tvorby publicity. Pomocí sledování médií lze zjistit, co je v daný okamžik důležité a pro média či veřejnost zajímavé. Získaným informacím následně přizpůsobujeme strategii aplikovanou (především u komunitních projektů).

Komunikace s cílovými skupinami

Komunikace s cílovými skupinami v rámci realizace projektu je důležitým faktorem, který velmi ovlivňuje důvěryhodnost organizace (obec/město, škola. Ve stále náročnějším prostředí je nutné budovat dobré vztahy. Správně zvolené formy komunikace jsou významnou výhodou pro realizaci (negativní blokace projektu).

Krizová komunikace

Krizová komunikace pomůže překonat situace, kdy je pověst společnosti ohrožena negativní publicitou. V době internetu, kdy si lidé mohou posílat e-maily, komunikovat a sdílet informace pomocí sociálních sítí, kdy zpravodajské portály mohou vydávat články během několika kliknutí a mohou psát své příspěvky nonstop, musí být reakce okamžitá. Podstata krizové komunikace spočívá v předčasné identifikaci krize,  okamžité reakci v rámci stejných zdrojů (diskuze v síti)  a tím vyloučení negativního vlivu na dobrou pověst.