Optimalizace nákladů / výdajů

Nakupovat dodávky na vstupu levněji než doposud při zachování stávající kvality, to je cíl služby „optimalizace nákladů“. Analyzujeme ceny, za které nakupujete nejčastější materiál a služby. Na základě znalosti trhu Vám poradíme, kde platíte více než jiní, a pomůžeme při jednáním s dodavatelem, případně vyhledáme nového.

To se týká jak nákladů škol, tak výdajů obcí a malých měst. Pro uspořené prostředky, mnohdy i ve významných částkách, pak můžete najít jiné smysluplné využití. V rámci činnosti školy se činnost vztahuje zejména k dále uvedeným položkám (schéma). Základními principy pro realizaci v oblasti nákladů je audit smluv a centralizace nákupů. Obdobné zdroje lze získat i v oblasti výnosů/příjmů. Jde zejména o oblast nájmů a prodejů majetku.

Příklad optimalizace nákladů školy

Příklad optimalizace nákladů školy