Informační technologie

Naše společnost v rámci své činnosti nabízí podporu v oblasti informačních technologií formou nestranných konzultací. Mnoho škol, malých obcí a měst nemá svého vlastního IT technika, který by byl pro školu oporou při využívání služeb externích IT dodavatelů. Je tady proto možnost konzultovat záměr organizace s naším odborným týmem, který Vám poskytne názor, jenž není postaven na vlastní potřebě pouze prodat zboží, ale na jeho záměru najít co nejefektivnější řešení. V rámci této služby nabízíme souběžné posouzení cenové nabídky, které škola hodlá využít. Na základě znalosti trhu Vás tak případně upozorníme na nevhodné produkty nebo předražené ceny. V rámci dodávek hromadného typu zajišťujeme centrální nákup (snížení nákladů).

centrální nákup

Základem spolupráce je variantně dlouhodobý smluvní vztah na poskytování dodávek zboží (informační technologie) a služeb (správa sítě). Služba je poskytována centrálou PROFI ŠKOLY v rámci Karlovarského kraje (dostupnost v lokalitě dodávky služeb).

Základní důvody proč zvolit outsourcing IT jsou následující:

Náplň aktivit IT a poskytovaných služeb má následující základní strukturu.

  1. Navrhuje, spravuje a aktualizuje strukturu počítačové sítě a hardwarového vybavení.
  2. Zpracovává návrhy na pořízení jednotného a kompatibilního technického vybavení.
  3. Spravuje a administruje technické a programové prostředky zabezpečující síťové prostředí IS.
  4. Navrhuje a realizuje systém ochrany sítě a dat.
  5. Definuje bezpečnostní politiku provozu počítačové sítě a přístupových práv.
  6. Spravuje komunikační nástroje v rámci organizace (e-mail).
  7. Vytváří nadstavbové a doplňkové aplikační programové vybavení organizace.
  8. Technicky odpovídá za tvorbu a zveřejňování informací na stránkách organizace.
  9. Zajišťuje pravidelná školení pro uživatele informační techniky.
  10. Provádí pravidelné zálohování dat na serverech.