Poradenství a služby

Kromě činností zaměřených na školy a obce poskytujeme i individuální služby (schéma).  První naší službou je zabezpečení a realizace veřejných zakázek. V případě evropských projektů může i banální chyba v zadávací dokumentaci vést ke zpětnému odnětí dotace a vysoké pokutě. Zajišťujeme komplexní administraci zadávání veřejných zakázek od vypracování zadávací dokumentace po vyvěšení na profilu zadavatele a ručíme za jejich správnost. Naše služba je poskytována jak v rámci realizovaných projektů, tak ji lze poskytnout individuálně.

PORADENSTVÍ A SLUŽBY

Naše společnost v rámci své činnosti dále nabízí podporu v oblasti informačních technologií formou konzultací. Mnoho škol, malých obcí a měst nemá svého vlastního IT technika, který by byl pro školu oporou při využívání služeb externích IT dodavatelů. V rámci této služby nabízíme souběžné posouzení cenové nabídky, které škola hodlá využít. Na základě znalosti trhu Vás tak případně upozorníme na nevhodné produkty nebo předražené ceny. V rámci dodávek hromadného typu zajišťujeme centrální nákup zařízení a vybavení (snížení nákladů).

Nakupovat dodávky na vstupu levněji než doposud při zachování stávající kvality, to je cíl služby „optimalizace nákladů“. Analyzujeme ceny, za které nakupujete nejčastější materiál a služby. Na základě znalosti trhu Vám poradíme, kde platíte více než jiní, a pomůžeme při jednáním s dodavatelem, případně vyhledáme nového dodavatele.  Základními principy pro realizaci v oblasti nákladů je audit smluv a centralizace nákupů.

Doprovodnou službou je poradenství v oblasti školské legislativy zajištěné prostřednictvím externí služby. Souběžně Vám svou činností pomůžeme se zviditelněním obce/města a školy a jejich silných stránek ve vztahu k veřejnosti. Klasická reklama je dlouhodobě na ústupu. Nosným je vytváření public relations (PR – tvorba dobrého jména), které Vám pomůže vybudovat značku prostřednictvím našich odborných konzultací.