Monitoring dotací a výzev

V rámci naší činnosti budete mít aktuální přehled o výzvách, které jsou již vyhlášeny, nebo které se aktuálně připravují. Doba uzávěrky příjmu žádostí od vyhlášení dané výzvy nebývá, především u takzvaných „měkkých“ (neinvestičních)projektů dlouhá. Včasná informace o existenci možnosti přihlásit svůj projekt je proto velice podstatná pro jeho kvalitní zpracování. V rámci monitoringu Vám vždy poskytneme srozumitelný výklad dané výzvy a koncepční návrh možností pro její využití na Vaší škole. Pravidelný report z naší strany zahrnuje připravované výzvy, dotační tituly ze strany MŠMT, MPSV, krajského úřadu a další programy s možností zapojení se do projektů mimo školský sektor. Základem naší činnosti je operativní reakce v čase.

MONITORING DOTACÍ A VÝZEV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV)mělo k 30. 6. 2015 následující strukturu vyhlášení programů ESIF do konce roku 2015 (tabulka). Jednotlivé programy a projekty k realizaci Vám budou průběžně zasílány. OP zaměstnanost je v současné době primárně zaměřen na činnost institucí (OSSZ, ÚP). Oblast školství pak prvotně na aktivity výzkumu, vývoje, inovací a činnost VŠ. 


ESIF/MŠMT/MPSV/MMR...Specifikace
Projekty
(počet)
Celková
alokace
(mil. Kč)
Celkové
plánované
prostředky
(mil. Kč)
Předpoklad
vyhlášení
pro rok 2015
(mil. Kč)
Podíl vyhlášení
( % )
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání Projekty celkem 22 34 040 75 600 34 040 45,02
Z toho Vhodné pro MŠ/ZŠ/SŠ 4 2 260
Operační program zaměstnanost Projekty celkem 43 34 765 56 700 34 765 61,31
Z toho Vhodné pro MŠ/ZŠ/SŠ 9 3 127
Celkem Projekty celkem 65 68 805 132 300 68 805 52 001
Z toho Vhodné pro MŠ/ZŠ/SŠ 13 5 387

Situaci v rámci výchozího objemu předpokládaných výzev a celkového plánovaného objemu programů na období 2014 – 2020 dokumentuje předchozí souhrnný přehled. Plnění v rámci školství zahrnuje téměř polovinu plánovaných prostředků. Otázkou je další směrování prostředků v oblasti školství (podpora základních škol).