Analýza možností a potřeb

Každá škola má své vlastní potřeby a možnosti. Proto na začátku spolupráce zmapujeme Vaši konkrétní situaci v oblasti lidských zdrojů, stávajícího technického a materiálního zázemí a především priority v oblasti dalšího rozvoje. Znalost místního prostředí nám ve vzájemné spolupráci pomůže při hledání řešení, jak využít aktuální možnosti dotačních programů ve Váš prospěch. V zásadě jde o vstupní analýzu materiálních (technických) potřeb (investice), rozvoj lidských zdrojů, sociální klima lokality a hledání vzájemné synergie mezi projekty.

Škola jako součást komunity

Škola jako součást komunity

Základním výstupem analýzy je výhled rozvoje, který je optimální zpracovat ve spolupráci se zřizovatelem (obec/město) v návaznosti na akreditovanou vlastní činnost školy (rejstřík MŠMT). Základem plánu je plán potřeb (jmenovité investice, opravy a udržování, technické vybavení, aktivity mimo výuku) a plán využití kapacit (jmenovité příjmy ze stravného, příjmy z nájmů, provoz družiny/klubu, ostatní aktivity). Na jejich základě lze sestavit střednědobý výhled (plán) činnosti a rozvoje formou standardní výsledovky a obratu fondů (primárně investiční fond). Daná činnost je z naší strany podporována službou optimalizace nákladů.

optimalizace nákladů