Podpora škol dotace

Každá škola má své vlastní potřeby a možnosti. Proto na začátku spolupráce zmapujeme Vaši konkrétní situaci v oblasti lidských zdrojů, stávajícího technického a materiálního zázemí a především priority v oblasti dalšího rozvoje. V zásadě jde o vstupní analýzu materiálních (technických) potřeb (investice), rozvoj lidských zdrojů, sociální klima lokality a hledání vzájemné synergie mezi projekty. Vhodné je uzavření dlouhodobého smluvního vztahu v rámci spolupráce tak, jak ji vyjadřuje uvedené schéma.

PODPORA ŠKOL DOTACE

V rámci naší činnosti budete mít aktuální přehled o výzvách, které jsou již vyhlášeny, nebo které se aktuálně připravují. Doba uzávěrky příjmu žádostí od vyhlášení dané výzvy nebývá, především u takzvaných „měkkých“ (neinvestičních) projektů dlouhá. V rámci monitoringu Vám vždy poskytneme srozumitelný výklad dané výzvy a koncepční návrh možností pro její využití na Vaší škole. Základem naší činnosti je operativní reakce v čase.

Na základě potřeb, možností a preferencí v souladu s cílem konkrétní výzvy Vám profesionálně zpracujeme projektovou žádost, ve které se budete ucházet o dotační financování projektu. Při tvorbě žádosti využíváme znalosti místního prostředí, osobních konzultací s vedením školy (optimální je zpracovaný výhled rozvoje) a spolupracujeme s dalšími odborníky na danou problematiku. Přinášíme proto službu, která Vám dlouhodobě zajistí účast ve všech výzvách financovaných z Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání a komunitní činnosti. S minimem vlastní administrativní práce tak zajistíte přísun finančních prostředků na zkvalitnění výuky, materiálního a technického vybavení, vlastního prostředí školy a s její činností spojených aktivit.

Pro faktické získání přislíbené dotace je nezbytná průběžná komunikace s poskytovatelem dotace, plnění povinností dle harmonogramu projektu, zpracovávání monitorovacích zpráv, realizace výběrových řízení, řešení potřebných změn a zpracování žádosti o platbu. S tím souvisí značná administrativa a znalost všech podmínek a pokynů metodiky. Služby v rámci administrace jsme schopni zabezpečit naším realizačním týmem.