Monitoring dotací a výzev

V rámci naší činnosti budete mít průběžný přehled o dotačních výzvách, které jsou již vyhlášeny, nebo které se aktuálně připravují. Doba uzávěrky příjmu žádostí od vyhlášení dané výzvy není dlouhá. Včasná informace o možnosti přihlásit svůj projekt (optimálně již přímo zařazený do SRDO) je proto zásadní pro jeho kvalitní zpracování. V rámci monitoringu dotací pro obce/města je základem naší činnosti operativní reakce v čase.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ČR mělo k 30. 6. 2015 následující strukturu vyhlášení programů ESIF do konce roku 2015 (tabulka). Jednotlivé programy a projekty vhodné pro obce města specifikují naše interní materiály. Pro obce v návaznosti SRDO jsou na vstupu nejvíce zastoupeny projekty z oblasti IROP a životního prostředí. Rozvoj venkova je zatím vázán především na podporu výrobní vertikály (prvovýroba, zpracování), zaměstnanost na činnost institucí (OSSZ, ÚP) a školství na aktivity výzkumu, vývoje, inovací a činnost VŠ.

ProgramSpecifikace
Projekty
(počet)
Celková
alokace

(mil. Kč)
Program rozvoje venkova Projekty celkem 11 12 576
Z toho Vhodné pro malé obce/města 2 3 151
Integrovaný regionální operační program Projekty celkem 19 37 368
Z toho Vhodné pro malé obce/města 14 16 996
Operační program životní prostředí Projekty celkem 24 26 449
Z toho Vhodné pro malé obce/města 14 18 435
Operační program zaměstnanost Projekty celkem 43 34 765
Z toho Vhodné pro malé obce/města 9 3 127
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání Projekty celkem 22 34 040
Z toho Vhodné pro malé obce/města 4 2 260
Celkem programy Projekty celkem 119 145 198
Z toho Vhodné pro malé obce/města 43 43 969

Situaci v rámci výchozího objemu předpokládaných výzev a celkového plánovaného objemu programů na období 2014 – 2020 dokumentuje následující souhrnný přehled. Nejvyšší předpokládané čerpání je v oblasti zaměstnanosti. Nejnižší u IROP a rozvoje venkova (aktivity vázané nejvíce na SRDO).

Plnění v rámci školství zahrnuje téměř polovinu plánovaných prostředků. Otázkou je další směrování prostředků v oblasti školství (z našeho hlediska podpora základních škol) a podpora segmentu obcí a malých měst (oblast sociálních disparit, nižší hospodářské konkurenceschopnosti a přímé podpory obnovy životního prostředí venkovského prostoru).

 

ProgramCelkové plánované
prostředky 2014 – 2020

(mil. Kč – kurz EUR 27)
Předpoklad vyhlášení
pro rok 2015

(mil. Kč)
Podíl vyhlášení
( % )
Program rozvoje venkova 62 100 12 576 20,25
Integrovaný regionální operační program 124 200 37 368 30,11
Operační program životní prostředí 70 200 26 449 37,68
Operační program zaměstnanost 56 700 34 765 61,31
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 75 600 34 040 45,02
Celkem programy 388 800 145 198 37,35