Administrace projektu

Pro skutečné získání přislíbené dotace je nezbytná průběžná komunikace s poskytovatelem dotace, plnění povinností dle harmonogramu projektu, zpracovávání monitorovacích zpráv, realizace výběrových řízení, řešení potřebných změn a zpracování žádosti o platbu. S tím souvisí značná administrativa a znalost všech podmínek a pokynů metodiky. Služby v rámci administrace jsme schopni zabezpečit naším realizačním týmem.

Získáte

ADMINISTRACE PROJEKTU

V případě schválení projektové žádosti ve výše uvedené souvislosti nabízíme zajištění administrace projektu. To je založeno na metodickém vedení v průběhu celé realizace a případné udržitelnosti. Vaší starostí vlastní realizace a tvorba výstupů. My obstaráme veškerou administrativu včetně tvorby monitorovacích zpráv, publicity a zajištění výběrových řízení.  Další činností je naše účast při kontrolách poskytovatele dotace nebo dalších orgánů, které vykonávají kontrolní činnost. V případě administrace projektu nebo zpracování žádosti na nárokové dotace smluvně přebíráme odpovědnost za jejich formální správnost i za případné škody způsobené naší chybou, což je základním rysem našeho profesionálního přístupu. Vše po ose osobní přístup, odpovědnost za chyby, minimalizace administrativy pro zákazníka.

Základní cíle v oblasti administrace jsou následující.

  1. Zajistit hladký a rychlý průběh čerpání dotace.
  2. Poskytovat poradenství při realizaci projektu.

Proto společnost PROFI ŠKOLA nabízí.

  1. Zpracování monitorovacích zpráv o probíhající realizaci projektu.
  2. Zpracovávání žádostí o platbu.
  3. Poradenství a konzultace při kontrolách poskytovatele dotace.
  4. Organizaci výběrových řízení.
  5. Poradenství při realizaci projektu, vypracování změnových formulářů.
  6. Řešení neočekávaných a nestandardních situací v průběhu realizace.
  7. Poradenství při naplňování povinné publicity projektu.