Služby

Naše portfolio služeb a produktů, tak jak definuje vize, poslání a strategie, je zaměřeno na segmenty škol (především ZŠ bez rozdílu velikosti místa působnosti zřizovatele) a malá města a obce (primárně do velikosti obce s rozšířenou působností). Činnost je realizována na územním principu prostřednictvím obchodních zástupců (OZ) a projektových konzultantů (PK). Cílem je plošné pokrytí území ČR s ohledem na spádovost.

Lokální působnost

Služby/produkty společnosti jsou realizovány ve třech rozvojových osách. První dvě osy jsou zaměřeny na podporu zákazníků prostřednictvím dotací (prvotně Evropské sociální a investiční fondy – ESIF) a činnost má sekvenční charakter (opakující se projektové činnosti typu analýza, monitoring a administrace). Pro obce/města je základem strategická rozvojový dokument SRDO. Speciální služby, jako další osa spolupráce, jsou zaměřeny na individuální podporu a realizaci veřejných zakázek, dodávky IT a s nimi spojené služby, optimalizaci a řízení nákladů (výdajů) a podporu PR zákazníka. Naše činnost směřuje ke komplexní spolupráci s cílovými zákazníky.