Principy řízení

Realizaci projektů a svou činnost chápeme jako opakovaný proces. V rámci procesní mapy rozlišujeme koncepční (strategické/taktické) a operativní řízení. Koncepční řízení je v rozhodující míře v kompetenci prvního stupně  organizace firmy (jednatel, zástupce jednatele, rozvoj), operativní řízení je pak náplní činnosti druhého stupně organizační struktury (projektoví manažeři, obchodní zástupci, technická podpora – call centrum, administrativa, informatika a ekonomika – účetnictví). Následující procesní mapa souběžně specifikuje řídící strukturu činnosti, která má formu matice. Definovaná procesní mapa definuje čtyři procesní fáze.

Procesní mapa

Procesní mapa

Jde o sekvenci trh, příprava projektů, realizace projektů a kontrola. Procesní řízení je zajištěno vlastním zakázkovým a operačním systémem firmy, který pokrývá jednotlivé fáze projektu. Souběžně umožňuje řízení v reálném (zakázky) a konkrétním čase (operativa/call centrum). Naší zásadou je rychlá  a přesná reakce.