Organizační struktura

V našem případě platí obecná zásada. „struktura je dána strategií.“ Organizační struktura naší společnosti je založena na funkcionálním principu, specializaci činností a územním působení. Dalším principem je zásada dvou řídících stupňů s cílem dosažení vysoké míry pružnosti a komunikace. Struktura je typická pro poskytování poradenských služeb s možností již uvedeného rozšiřování (územní princip) a rozčleňování (specializaci) podle produktů a aktivit (diversifikace). Základní funkcionální náplň činností jednotlivých pozic je stálá a mění se pouze personální stavy na jednotlivých pozicích v závislosti na rozvoji obchodních a poradenských aktivit.

Organizační struktura

Funkce Centrální/
místní složka
Funkcionální náplň
Jednatel C Statutární zástupce, celková koordinace
Zástupce jednatele C Celková koordinace segmentu školství, zastupování
Rozvojové aktivity C Nové produkty mimo školství, procesy, koordinace
Vedoucí projektový manažer C Koordinace území, zpracování projektů, administrace
Projektový manažer C Zpracování projektů, koordinace, administrace
Technická podpora C Call centrum, administrativa
Ekonomika a účetnictví C Účetnictví, mzdy, finance, controlling
Informační systém C Správa sítě, zakázky IT
Obchodní zástupci C Lokální působnost, podpora projektů a zakázek
Projektoví konzultanti M Lokální působnost, podpora projektů a zakázek
Externí podpora/dohody M Individuální zadání, kapacitní řešení