O nás

Naše společnost působí na trhu poradenských služeb od roku 2010. Prvním cílovým segmentem naší činnosti byly základní školy.

Základním principem naší činnosti se stalo vyhledávání potřeb našich klientů a podílení se na jejich realizaci. Významným zjištěním byla skutečnost, že systém řízení, ať již spadá pod ministerstvo, kraj či obec, neumí pružně reagovat na řešení běžných provozních problémů jednotlivých škol. O rozvoji nemluvě.

Obdobnou situaci zjistili naši konzultanti i v rámci své působnosti v rámci malých měst a obcí. Jejich zákonem definovaná samostatnost je relativní. Vždy bude závislá na byrokratickém stylu řízení nejenom z centra, ale i v rámci působení krajů či obcí s rozšířenou působností. Komunitní řízení prostřednictvím sdružení obcí či místních akčních skupin nelze označit jako všelék. Především v oblasti rozvoje se i zde střetávají separátní cíle a priority. Naší společnosti jde o zlepšení stavu. Představujeme Vám proto nabídku dlouhodobé spolupráce.

Základem je schopnost naslouchat druhým, pomáhat a být oporou při řešení obecných i individuálních problémů. To jak současných, tak budoucích. Malá města, obce, jimi zřizované subjekty (školy), stejně tak jako školy obecně jsou v situaci, kterou lze zobecnit (obrázek). Existují významné příležitosti rozvoje z vnějšího prostředí (dotace EU). Ty jsou blokovány vnitřními slabostmi (odborné, technické a administrativní kapacity).

VIZE, POSLÁNÍ STRATEGIE

Co je nezbytné udělat?

Základem je poradenská a realizační podpora prostřednictvím našich služeb. Vzniknou tak nové činnosti typu projektových týmů a dlouhodobé spolupráce.  Základem rozvoje obce či v jejím rámci fungující školy jsou inovace. Tedy vytvoření prostředí, založeném na aktivním duchu, tvořivosti, představivosti a ochotě zdravě riskovat. Příkladem a cestou jsou i námi uváděné případové studie. Vše definujeme následovně.

Vize

Rozvoj území prostřednictvím činnosti obce a  školy

Poslání

Odborná a realizační podpora rozvoje území obce (investice), jejích vnitřních aktivit (integrita) a činnosti školy (rozvoj činnosti)

Strategie

Rozvoj s podporou odborných služeb, řízení projektovými týmy, dlouhodobá spolupráce, komunitní podpora inovací