Aktuálně

V současné době monitorujeme a analyzujeme připravované a probíhající výzvy pro financování projektů především z oblasti školství, vzdělávání, zaměstnanosti a regionálního rozvoje. Prostřednictvím proškolených pracovníků našeho call centra pak o nich informujeme i Vás. Call centrum podává kompetentní informace a přesně odpovídá na konkrétní dotazy zájemců o dané výzvy.

Aktuální výzvy:

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (IROP -  66. výzva pro integrované projekty ITI)

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (IROP -  67. výzva pro integrované projekty IPRÚ)

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ (IROP -  68. výzva pro integrované projekty CLLD)

Šablony SŠ, VOŠ (MŠMT 02_16_035 a 02_16_042)

Dlouhodobě sledujeme také každoročně se opakující výzvy z národních, regionálních a soukromých zdrojů, jako jsou ministerstva, kraje a nadační fondy. Opět se jedná o investiční i neinvestiční záměry z různých oblastí.

Níže uvádíme příklady projektů, záměrů a aktivit, které Vám pomůžeme zrealizovat.